Hakkımızda

Günümüzde hızla gelişen sanayi üretimi, gittikçe artan bir enerji ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Gerek çevresel şartlar, gerekse de fosil yakıtların sürdürülebilirliğinin bulunmaması nedeniyle son yıllarda yenilenebilir enerji tesislerine olan ihtiyaç önemli ölçüde artmıştır. Yeni teknolojiler ile her geçen gün gelişen bu tesislere yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalar, uzman ve yol gösterici firma bulamadıklarından yatırım yapmaktan vazgeçebilmektedirler. Şirketimiz yerli ve yabancı yatırımcıların kurmak istediği enerji tesislerinin plan ve projelendirme ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Firmamızı farklılaştıran güçlü yönlerimiz:

  • Uzman ve odaklanmış ekip
  • 15 yılı aşan tecrübe
  • Sektörde referans projeler
Misyonumuz Nedir?

Tüm kamu, özel iştirak ve üçüncü şahıslara ait enerji ihtiyacını temin amaçlı kurulacak olan enerji dağıtım tesislerinin planlanması, projelendirilmesi ve taahhüdü ana amacımızdır.

Vizyonumuz Nedir?

Enerji alanında hizmet veren bir firma olarak sadece çalışan değil, yol gösteren firma olmaktır.

Faaliyetlerimizden Bazılarını İnceleyin.

01.

Trafo Merkezleri

02.

RES Parkları

03.

Enerji İletim Hatları