Kalite Politikamız

 • Firma taahhütleri çerçevesinde faaliyet göstermek ve aşağıdaki temel prensipleri herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçirmek,
 • Müşteri şartları ve yasal şartlara uymak,
 • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemlerinin firmamızın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin kullanımını sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin sürekli artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve bunların sonuçlarını ölçmek; sonuçlardan giderek iyileşmeye açık alanları zamanında saptamak ve iyileştirmek,
 • İş ve kaynak yönetiminde, süreç odaklı bir bakış açısı ile sürekli gelişme hedeflerini yaygın katılımla gerçekleştirmek,
 • Tüm tedarikçiler ile birlikte sürekli gelişme tabanlı bir işbirliği anlayışını gerçekleştirerek çalışmak,
 • Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği, Çevre yönetim sistemini ve bilincini sürekli iyileştirmektir.

Çevre Politikamız

 • Tüm çevre ve sağlık mevzuatını sürekli takip ederek uymak,
 • Faaliyetlerimizi belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çevreye zarar vermeden sürdürmek ve çevre kirliliğini önlemek,
 • Doğal kaynak tüketimini azaltmak, atıklarımızın geri kazanımı, yeniden değerlendirilmesi, bertaraf ve azaltılması ile ilgili çalışmaları yapmak,
 • Hizmet sunumu yaptığımız kurum ve kuruluşları ve malzeme temiz ettiğimiz tedarikçileri de çevreye karşı sorumlu kuruluşlar olması için teşvik edici olmak,
 • Hizmet sunumu için kullanılan temizlik malzemeleri ve kimyasallarda çevre ve insan sağlığını tehdit edici olmayanları tercih etmek,
 • Çevre konusunda tüm çalışanlarımızı eğiterek bilinçlendirmek,
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Hizmet sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak,
 • Hizmet sunumu aşamasında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği standartlarına uygun ekipman kullanmak,
 • Çalışma ortamı şartlarından doğan potansiyel tehlikeleri minimuma indirgemek,
 • Makine, araç, cihaz ve malzemeden kaynaklanan riskleri en aza indirgemek,
 • Sağlık aktiviteleri planlamak ve sağlıklı çalışma şartlarını yaratmak,
 • İş kazalarını önlemek,
 • Koruyucu ekipman kullanımının % 100 olmasını sağlamak,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda tüm çalışanlarını eğiterek bilinçlendirmektir
Odunluk M. Akpınar C. No: 13 / B Uludağ Zorlu Plaza B Blok Kat: 5 Ofis: 24, Nilüfer / Bursa
Pazartesi- Cumartesi; 09:00 - 18:00
(+90) 532 285 44 55

Hakkımızda

Sosyal Medya